you are here:
Exhibitions   /   The Human Nature

THE HUMAN NATURE


Lykke Andersen, Stephanie Donsø, Randi Jørgensen/Katrine Malinovsky, Mie Mørkeberg, Marika Seidler, Ebbe Stub Wittrup
 
13. april – 12. maj 2007
 
 
Helt naturlig natur er efterhånden et sjældent syn. Alligevel fascinerer naturen til stadighed. Både som vild kraft og inddæmmet kulturfænomen – genstand for subjektets spejling.
 
Lige siden de første hulemalerier har naturen været et gennemgående motiv i billedkunsten. Fortolket forskelligt gennem tiderne som et billede på mere overordnede æstetiske, religiøse eller ideologiske strømninger.
 
THE HUMAN NATURE præsenterer værker af 7 yngre samtidskunstnere, som på forskellig vis arbejder med relationen menneske og natur. Udstillingen i Martin Asbæk Projects omformer således galleriet til et stærkt artificielt landskab, der giver et nutidigt bud på det klassiske tema.
 
Lykke Andersen viser en serie fotografiske værker, der kredser om påvirkningerne fra massekulturen i nutidsmenneskets forestillinger om natur; hvor den velkendte tegneseriefigur Bambi eksempelvis synes at have formet vores idé om adfærden hos et dådyr-kid. I Stephanie Donsøs oliemalerier præsenteres vi for en besjælet natur, der leder tanken hen på det 19. århundredes symbolmættede landskabsmaleri. Kompositionen og den let dramatiske farvesammensætning gør hendes landskaber til mere end blot natur. De afsøger menneskelige følelser og relationer projiceret ud i landskabet.
 
Kunstnerduoen Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky harskabt en grøn hæk formet som en port, man kender fra kunstfærdige haver. I virkeligheden er det en dukkehusmodel for voksne samt dens emballage, der har inspireret til værket med titlen: ”Hedge - scale model for adult collectors”. Størrelsesforholdet er næsten 1:1 og hækken fremstår som en interagerende arkitektur i udstillingsrummet. I Mie Mørkebergs værker på papir optræder landskaber, figurer og symboler i et fragmenteret udtryk, vi normalt forbinder med det ubevidste. Et gennemgående tema i hendes billeder, er det hjemlige overfor det uhjemlige – eller sammenstødet mellem en fysisk og en psykisk virkelighed.
 
Marika Seidler viser videoen ”Liquid Glass”. Den er blevet til i Japan og udspiller sig langs Tokyo-flodens underjordiske flodkanaler, som kun få steder er tilgængelige i byrummet. Her befinder hovedpersonen sig i en tilstand midt imellem to områder – et åbent i metropolens udkant og et lukket i en underjordisk flodkanal.
 
Fundet af en kasse med dias fra en ekspedition i de norske fjelde i 1950’erne har dannet afsæt for Ebbe Stub Wittrups serie ”Presumed Reality”. En virkelighed, der antager en særegen hybridform i hans anvendelse af digitale billedmanipulationer, der tilslører og transformerer det oprindelige fotografiske materiales indhold og resulterer i et nyt billedes tilblivelse.